Mapa

Rudno - Obszar natura 2000

W granicach obszaru znajdują się głównie siedliska nieleśne w tym łąki trzęślicowe z kosaćcem syberyjskim i goryczką wąskolistną oraz związaną z nimi fauną bezkręgowców w tym modraszki: modraszek teleius i modraszek nausitous. Ponadto, dolinę porastają szuwary głównie trzcinowe i zarośla olszy. Część doliny zajmują łąki kośne podsiewane gatunkami szlachetnych traw. W górnej części tego fragmentu doliny Rudna znajdują się zbiorniki wodne pełniące rolę miejsc rozrodu płazów, w tym traszki grzebieniastej. W części doliny przylegającej do oddziału 56 lasów nadleśnictwa Krzeszowice, porośniętej głównie szuwarami, zlokalizowane jest stanowisko poczwarówki zwężonej. Jest to też miejsce występowania innych cennych gatunków: bobra i minoga strumieniowego. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony poczwarówki zwężonej i wydaje się obejmować nie więcej niż 2% krajowej populacji. Określenie stanu zachowania gatunku poczwarówki zwężonej w obszarze, w tym: zasoby populacji: mało liczna, zajmowana powierzchnia i zagęszczenie populacji: trudne do określenia i wymaga szczegółowych badań, w zależności od płatu siedliska, w próbach 25x25cm znajdowano od 0 do 5 osobników. Struktura przestrzenna populacji: populacja zajmuje niewielkie płaty siedliska funkcjonując najprawdopodobniej w systemie metapopulacji, stopień izolacji populacji: populacja wydaje się być izolowana.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.