Mapa

Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki”


Buków 1
32-031 Mogilany
Buków

Szkolny Zespół Regionalny "Bukowioki" działa od 10 lat. Początkowo występował pod nazwą ,,Mali Bukowianie”, a od stycznia 2018 roku - ,,Bukowioki”. Obecnie zespół liczy ponad 50 osób. Tworzą go uczniowie klas III – VIII podzieleni na dwie grupy wiekowe: starszą i młodszą. ,,Bukowioki” to jeden z nielicznych szkolnych zespołów folklorystycznych działających na terenie Małopolski, a w gminie Mogilany i gminach ościennych to jedyny taki zespół.

Początki zespołu są związane z nadaniem szkole imienia Oskara Kolberga w maju 2005 roku. Wówczas wszystkie klasy wzięły udział w scence obrzędowej ,,Gaik – Maik”, z której tańce i przyśpiewki ludowe na stałe weszły w skład programów artystycznych zespołu.

Kolejny ważny rok to 2011. Wtedy rozpoczęła się współpraca z folklorystą, instruktorem i choreografem Zespołu Regionalnego „Mogilanie” oraz Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”, panem Markiem Harbaczewskim, pracującym w Gminnym Ośrodku Kultury w Mogilanach. On zaszczepił w uczniach i nauczycielach miłość do krakowiaka. Obecnie zajęcia taneczne prowadzi instruktor - choreograf tańca ludowego, pracownik Ośrodka Kultury Zespół Pieśni i Tańca “KRAKOWIACY”, instruktor i kierownik artystyczny Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Mali “KRAKOWIACY”, chórmistrz w ZPiT "KRAKOWIACY" - pani Izabela de Lehenstein Werndl.

Zespół ,,Bukowioki” prezentuje na scenie zwyczaje wsi podkrakowskiej ilustrowane układami krakowiaka, chodzonego, walczyka, kujawiaka i oberka, przeplatane ludowymi przyśpiewkami. Kolejne lata pracy zaowocowały nowymi widowiskami: ,,Dożynki”, ,,Czego kalino w dole stoisz?”, ,,Na Rynku w Krakowie”, Droga do niepodległości”, ,,Na targu w Skawinie”.

Na początku autorki widowisk korzystały z gotowych scenariuszy scenek obrzędowych, obecnie układają własne, sięgając do dzieł Oskara Kolberga i archiwalnych źródeł znajdujących się w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Uczniowie również włączają się w przygotowanie programów, redagując dialogi, które pod czujnym okiem pani instruktor, zapisują gwarą podkrakowskiej wsi.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla zespołu były szkolne jasełka w 2019 roku. „Bukowiokom” udało się wówczas przywołać na scenie stary obyczaj kolędowania z maszkarami, zapewniającymi gospodarzom urodzaj i zdrowie w Nowym Roku. Zaprezentowali widowisko „Kolędnicy w bukowskiej izbie” na podstawie autentycznego rękopisu miejscowej grupy kolędniczej.

Oprócz występów szkolnych zespół prezentuje się także w czasie imprez sołeckich i gminnych. Bierze również udział w Małopolskim Przeglądzie Zespołów Dziecięcych ,,Smok” i w koncertach charytatywnych (np. II Integracyjny Piknik Kliki w Krakowie, koncert Fundacji Sięgnij NIEBA w Świątnikach Górnych na rzecz budowy studni w Burkina Faso). Wielokrotnie otrzymał główną nagrodę Złoty Róg Turonia za udział w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych i Widowisk Bożonarodzeniowych w Mogilanach.

Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” w latach 2017 - 2021 uczestniczył też w projektach edukacyjno – kulturalnych, np.: „Mali Bukowianie” – w ochronie tradycji”, „Tradycje wsi Buków, Kulerzów, Chorowice”, „Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” – wydawnictwo”. Wziął również udział w konkursach, np. Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!, Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza "KIMA". Dzięki zaangażowaniu w projekty oraz hojności sponsorów zespół posiada kilkanaście własnych strojów stylizowanych na ubiory Krakowiaków Zachodnich.

Cieszy też fakt, że czworo absolwentów należy do Zespołu Pieśni i Tańca „KRAKOWIACY”, doskonaląc swoje umiejętności taneczne i kultywując ludowe zwyczaje. To tylko oznacza, że nasza praca ma sens, ponieważ zaszczepiliśmy w wychowankach miłość do tego, co dawne i co tkwi w naszej naturze.

Szkolny Zespół Regionalny „Bukowioki” można zobaczyć podczas corocznych wydarzeń kulturalnych: Małopolski Przegląd Zespołów Dzieciecych „Smok” w Krakowie, Majówka w Mogilańskim Dworze oraz podczas imprez szkolnych: jasełek (styczeń) i Dni Patrona w Bukowie (maj).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.