Walory krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne


Zróżnicowana rzeźba obszaru Blisko Krakowa przekłada się na różnorodność krajobrazów: od jurajskiego z charakterystycznymi skałkami wapiennymi Grzbietu Tenczyńskiego i zjawiskami krasowymi związanymi z podłożem węglanowym, poprzez krajobraz nizinny płaskich terenów Bramy Krakowskiej, aż po porozcinane dolinami rzecznymi pagórkowate przedpola Beskidów.
Na północy w krajobrazie wyraźnie zaznacza się zrębowy Garb Tenczyński, zaś na południe biegną prawie równoleżnikowo: zapadlisko Rybnej, zrębowe wzgórza od Kamienia na zachodzie po Kajasówkę (Przeginia Duchowna) na wschodzie i zapadlisko Cholerzyn-Półwieś, które między Rusocicami, a Czernichowem łączy się z rowem Wisły (zapadliskiem przedgórskim). Dalej, na południowy wschód, teren wznosi się coraz to wyższymi wierzchowinami sięgającymi w Woli Radziszowskiej 392 m n.p.m. (Góra Pochów). Wylesione w znacznej części tereny pogórza sprawiają, że z wielu miejsc roztaczają się wspaniałe panoramy odległych terenów. Można więc podziwiać zarówno Kotlinę Sandomierską, Wyżynę Miechowską, Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Kotlinę Oświęcimską jak i poszczególne pasma Beskidów, poczynając od Beskidu Małego i Żywieckiego, poprzez Beskid Średni, Wyspowy, po skrawki Gorców. Przy sprzyjającej pogodzie na horyzoncie rysują się górujące nad Beskidami Tatry.
Lesistość obszaru wynosi 13,9%. Wynika to z faktu, iż znaczna jego część jest wykorzystywana rolniczo. Nieliczne tereny zalesione są jednak bardzo cenne przyrodniczo i to w ich obrębie wyznaczono kilka rezerwatów przyrody.
Tereny Blisko Krakowa porastają przede wszystkim lasy mieszane, a także bory sosnowo-dębowe oraz buczyny z domieszką dębui grabu. W dolinach potoków występują olchy i topole. Główny kompleks leśny znajduje się w zachodniej części obszaru (miejscowości: Kamień, Przeginia Duchowna i Rusocice) oraz na północ od Czernichowa (góra Chełm). W centralnej części usytuowany jest obejmujący ponad 350 ha las Bronaczowa, wraz ze znajdującym się w nim rezerwatem Kozie Kąty. To bór sosnowo – dębowy, w którym sporadycznie występuje czarna brzoza – rzadkość na terenie Polski. Zachodnia część obszaru położona jest w obrębie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych obejmujących parki i ich otulinę: Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy (całkowita powierzchnia 6 415,5 ha, z czego na obszarze Blisko Krakowa znajduje się 988,4 ha) i Rudniański Park Krajobrazowy (całkowita powierzchnia 5 813,9 ha, z czego na obszarze gmin znajduje się 2 117,4 ha). Na terenie wsi Przeginia Duchowna istnieje rezerwat przyrody nieożywionej „Kajasówka” (12 ha). Ochronie podlega tu unikalny zrąb tektoniczny z roślinnością kserotermiczną. Z kolei na północy znajduje się fragment rezerwatu „Dolina Potoku Rudno” (96 ha). Proponuje się jeszcze utworzenie rezerwatu przyrody „Chełm”. Na północnych stokach mogilańskiego wzgórza w 1969 roku utworzono rezerwat florystyczny „Cieszynianka”, będący stanowiskiem cieszynianki wiosennej – Hacquetia epipacitis oraz naturalnego grądu – Tilio Carpinetum. We wschodniej części obszaru brak jest terenów o randze rezerwatów przyrody, występują tu natomiast parki dworskie z okazami starodrzewia - pomnikami przyrody ożywionej.Niewątpliwym walorem przyrodniczym (z wieloma powiązaniami kulturowymi) omawianego obszaru, jest rzeka Wisła wraz z kanałem Łączany - Skawina, oferująca możliwości uprawiania turystyki wodnej i przyrodniczej. Malownicze doliny potoku Rudno, Skawinki oraz jej dopływów: Cedronu, Głogoczówki, Mogiłki, Włosanki i Rzepnika stwarzają potencjał do rozwoju turystyki przyrodniczej.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.