Informacje ogólne


Obszar objęty projektem Budowa kompleksowego produktu turystycznego „Skarby Blisko Krakowa” tworzą gminy: Czernichów, Mogilany, Skawina oraz Świątniki Górne, usytuowane w południowo-wschodniej części powiatu krakowskiego (dalej: Blisko Krakowa). Gminy te usytuowane są w sąsiedztwie Krakowa, w odległości nie większej niż 30 km od centrum miasta. Obszar od południa graniczy z powiatami myślenickim i wadowickim, od wschodu z powiatem wielickim, od zachodu zaś z powiatem chrzanowskim.
Obszar gmin znajduje się w granicach czterech makroregionów fizycznogeograficznych: Wyżyny Krakowsko Częstochowskiej, Bramy Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Południowo-wschodnią część obszaru obejmuje, należące do pasma pogórzy, Pogórze Wielickie. Jest ono wykształcone w postaci spłaszczonych garbów o przebiegu równoleżnikowym, których wierzchowiny znajdują się na wysokości 300 - 400 m n.p.m. Garby te są oddzielone płaskodennymi dolinami o szerokości do 1000 m. Obszar zbudowany jest ze skał fliszowych. Ku północy opada wyraźnym progiem denudacyjnym do kotlin podkarpackich. Krajobraz pogórza jest charakterystyczny dla gmin Świątniki Górne, Mogilany oraz południowej części gminy Skawina, gdzie graniczy od północy z Bramą Krakowską. Stanowi ona część doliny Wisły, wykształconej w postaci płaskiej trasy zalewowej, znajdującej się na wysokości 207 - 212 m n.p.m., rozciętej licznymi starorzeczami. Warto tu wyróżnić obszar Rowu Skawińskiego, czyli rowu tektonicznego obejmującego wąską dolinę Wisły, wypełnionego osadami morskimi miocenu. Jest to region bezleśny, częściowo porośnięty łąkami.

Kolejny wyraźny mezoregion Bramy Krakowskiej to Obniżenie Cholerzyńskie, obejmujące część gminy Czernichów. Ta łukowato wygięta równina, położona 40-50 m nad dnem doliny Wisły i okalająca od północy Rów Skawiński, jest tektonicznym obniżeniem zbudowanym z iłów mioceńskich, pokrytych m.in. lessem.

Północne skłony gminy Czernichów to Grzbiet (Garb) Tenczyński, opadający uskokami do Bramy Krakowskiej zrąb tektoniczny, należący do Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Grzbiet zbudowany jest z górnojurajskich wapieni, spod których odsłaniają się starsze, dewońskie i karbońskie skały oraz permskie wulkaniczne porfiry i melafiry. Stoki grzbietu pokryte są lessem.
Najbardziej na zachód wysunięta część omawianego obszaru (okolice wsi Kamień), leży już w Dolinie Górnej Wisły, mezoregionu Kotliny Oświęcimskiej. W jej budowie geologicznej wyróżnić można utwory karbońskie pokryte warstwą iłów mioceńskich o średniej miąższości około 100 m oraz utworami czwartorzędowymi, które stanowią warstwę przypowierzchniową. Warstwę tę budują osady rzeczne (fluwialne) tj. mady i piaski rzeczne z fragmentami deluwiów lessowych. W całej dolinie znajduje się wiele stawów rybnych.

Przez wschodnią część obszaru biegnie droga krajowa nr 7 („Zakopianka”), stanowiąca najważniejszy drogowy szlak komunikacyjny na trasie Kraków – Chyżne/Zakopane. Z kolei środkową część obszaru przecinają droga krajowa nr 44, łącząca Górny Śląsk z Krakowem oraz droga wojewódzka nr 780, łącząca Oświęcim z Krakowem.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.